Jednoduchá aplikácia - Wartner
zde se nacházíte:
Úvod > Jednoduchá aplikácia

Použitie prípravku Wartner Kryoterapia

1. krok

Penový aplikátor chyťte za modrú časť medzi palec a ukazovák a stláčajte ho, pokiaľ sa neobjaví malý otvor. Penový aplikátor nasaďte otvorom na tŕň aplikačného držiaka tak, aby tŕň nebolo vidieť.

2. krok

Nádobku s aerosólom držte vo vzpriamenej polohe a v dostatočnej vzdialenosti od tela, otvoreného ohňa, zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia či iných elektrických zdrojov. Aplikačný držiak s penovým aplikátorom zasuňte zhora do ventilu nádobky s aerosólom tak, aby penový aplikátor nebolo vidieť. Nádobku pevne uchopte za spodnú časť, druhou rukou na 3 sekundy stlačte aplikačný držiak (počítajte od 21 po 23). Začujete syčavý zvuk. Z ventilu vyberte aplikačný držiak s penovým aplikátorom, ktorý je nasýtený chladiacou kvapalinou. Na penovom aplikátore začne prebiehať kondenzácia látky (táto látka je neškodná).

3. krok

Po nasiaknutí penového aplikátora počkajte pred lokálnou aplikáciou prípravku cca 20 sekúnd. Zníži sa teplota aplikovanej zmesi, čím sa zaistí vyššia účinnosť prípravku.

4. krok

Po 20 sekundách pritlačte penový aplikátor zľahka na bradavicu. Bradavice pravé: doba trvania aplikácie 20 sekúnd. Bradavice na chodidlách, veruky: doba trvania aplikácie 40 sekúnd. Uistite sa, že počas aplikácie je prípravok v kontakte s ošetrovaným miestom. Penový aplikátor musí byť v kontakte s postihnutým miestom podľa uvedenej doby trvania. Slabá bolesť, pichanie, citlivosť je následkom zmrazenia. Po ošetrení bradavice vyčkajte 2 minúty a servítkou odstráňte penový aplikátor z aplikačného držiaka. Penový aplikátor po použití znehodnoťte. Nepoužívajte penový aplikátor opakovane, nedotýkajte sa použitého penového aplikátora holými rukami, aby nedošlo k opätovnému infikovaniu papilomavírusom.

Odstránenie bradavíc na chodidlách a verúk

Pred ošetrenim: Chodidlo s bradavicou namočte na 5 minút do teplej vody. Potom si pilníkom priloženým k prípravku odstráňte zrohovatenú kožu v oblasti bradavice alebo veruky.

1.-4. krok

Pozri postup uvedený vyššie - rovnako ako pri ošetrení bradavíc pravých.

5. krok

Po samotnej aplikácii po dobu 40 sekúnd môžete pociťovať určité nepohodlie pri tlaku alebo oteru ošetrenej oblasti. V prípade potreby použite špeciálnu náplasť, ktorá zmenší tlak na ošetrenú oblasť a poskytne vám väčšie pohodlie. Náplasť nie je súčasťou balenia.

Inštruktážne video